Tanrı Oğlu İsa

İncil'in Yuhanna Bölümü Üzerine Bir Yorum
İçinde yaşadığımız dünya oldukça karışık ve karanlık bir yer olmuştur. Her geçen gün kaosun uçurumuna daha da sürükleniyoruz sanki. Aslında uzun zamandır dünyanın gidişatı böyledir. Dahası günümüzde meydana gelen teknolojik yenilikler, bilgi patlaması ve bilimsel araştırmalar sonucunda dünyamız daha iyiye doğru gitmekten çok daha da korkunç bir seviyeye düştüğünü görebiliyoruz. Gün geçtikçe kötüleşen bu manzara karşısında insanlar bazen isyan edebiliyor: Neden Tanrı bir şey yapmıyor, neden müdahale etmiyor? Aslında Tanrı gerekeni yaptı bile. Sandığımız kadar uzak ve ilgisiz değildir; insanları bu acınacak durumdan kurtarmak için kendisi bizzat müdahale etti. Tüm evreni yaratan Sonsuz Işık dünyamızın karanlığını delerek göründü. Tanrı insan benzeyişine bürünerek aramızda yaşadı, acımızı paylaştı ve sonunda günahlarımızı üstlendi. Yaşam kaynağı olan yüce Rab ölümle pençeleşti ve sonunda hepimiz için onu yendi. İşte göklerden gelen nur ve hayat Tanrı Oğlu İsa’nın kendisidir. 
Böylesi olağanüstü bir olaya tanık olmak için Tanrı Yuhanna gibi bazı adamlar seçti. İsa Mesih’le ilgili olan bu tanıklığının sonunda Yuhanna yazısının amacını çok net bir şekilde özetler: “Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır (Yuhanna 20:31).” Yuhanna için bu gerçek her şeyden daha önemlidir. Kuşkusuz evreni yaratan yüce Tanrı göklerdeki tahtını bırakıp aramızda yaşamaya tenezzül ettiyse, bu gerçekten harika bir haberdir. Şimdi İsa’yı bize tanıtırken Yuhanna’nın Mesih için en çok kullandığı isim ‘Tanrı Oğlu’dur. Hatta yalnızca Yuhanna’da İsa Baba’nın “Biricik (monogenes) Oğul’u” olarak karşımıza çıkıyor (Yuhanna 1:14, 18; 3:16-18; 1.Yuhanna 4:9). Buradaki ‘biricik’ sözü genellikle bir ailenin tek çocuğu için kullanılırdı. Bununla beraber çok özel, eşsiz ve benzersiz biri demektir. Mesih’e gelince İsa’nın Tanrı’dan doğan ilk ve tek çocuk anlamına gelmiyor, gelemez çünkü Tanrı ruhtur, ne doğdu ne de doğurur. Yuhanna’nın kendisi yazısının en başında İsa’nın baştan beri Tanrı’yla birlikte olduğunu ve Tanrı’ya eşit olduğunu vurgular. Hatta dünyayı yaratan Tanrı Sözü de daha dünyaya insan olarak gelmeden önce ezelden beri var olan Tanrı Oğlu’ydu. ‘Biricik oğul’ derken Yuhanna Mesih’in Baba Tanrı’nın gözündeki emsalsiz niteliğini vurgulamaya çalışıyordur. İşte Baba Tanrı ile Oğlu İsa arasındaki bu kutsal ve gizemli ilişkiyi hemen çözmek kolay değildir. Ancak Yuhanna’nın tanıklığından şunu çok net bir şekilde anlıyoruz ki Tanrı neyse İsa odur, Tanrı Oğlu olarak Baba’yı bize tanıtmaya gelmiştir (Yuhanna 1:18, 14:6-10). 
İsa Mesih’in bu ulvi kimliğini bize açıklamak ve kanıtlamak için Yuhanna pek çok farklı tanık gösterir. Bir yandan Mesih’i yakından tanıyan havarilerinin sözleri vardır. Öbür yandan Mesih’in kendisi için kullandığı ifadeler vardır. Ayrıca İsa Mesih’in Tanrı’nın yetkisiyle gerçekleştirdiği mucizevi işler ve harikalar da vardır.  İşte baştan sona kadar Yuhanna’nın gayesi şahsen Tanrı Oğlu olarak tanıdığı Mesih’in ilahi kimliğini birçok yoldan tüm herkese göstererek tüm insanların İsa’ya iman etmelerini sağlamaktır. Kitap boyunca birçok kişinin Mesih’e iman ettiğini okuyoruz (İman etme sözü tam 87 kere geçiyor).  Yuhanna’ya göre İsa’ya sadece hayran olmak yetmez, Mesih’i Tanrı Oğlu olarak kabul etmek, O’na yürekten inanmak şarttır. İşte vaat edilen kurtuluş ve sonsuz yaşam ancak içtenlikle Tanrı Oğlu İsa’ya güvenen ve iman edenler için geçerlidir. Şu anda karanlık güçlerinin işi sürüyordur ama yakında bir gün Mesih bir daha gelecektir ve Tanrı adına dünyayı yargılayacaktır. O zaman egemenliğini kurarak Tanrı Oğlu olduğunu inanan ve inanmayan herkese apaçık bir şekilde gösterecektir. Ne mutlu kendisine şimdiden inanan ve günahlarından kurtulan kişilere! 

About the Author

Can Nuroğlu

Evli ve üç çocuk babasıdır. Amerika'da Emmaus İncil Üniversitesinden mezun olduktan sonra on bir yıl Diyarbakır Kilisesinde hizmet etti. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'ta bulunup Mesih'in hizmetine devam etmektedir.

Facebook'ta Can ile görüşebilirsiniz. Ayrıca heygavur.com'dan onun TV programları izleyebilirsiniz.

Other Books By Can Nuroğlu

Topics: 
Year: 
2018

Add new comment