Yorum Bilimi

Kutsal Kitap, her zaman en çok okunan ve en çok dile çelvrilen kitap olmuştur. Hıristiyan olsun olmasın, dünyanın her yöresinden iyi eğitim görmüş insanların ezici çoğunluğu, çarpıcı olduğu kadar öğretici de olan bu kitaba yalnızca dinsel nedenlerle değil, aynı zamanda dünya edebiyat literatürü içinde taşıdığı özgün yer nedeniyle de yakın bir ilgi duymuşlardır.
 
Yıne de, okur Kutsal Kitap'ı nasıl anlayacaktır? Okur, çok farklı kültürlerin ürünü olan ve bundan binlerce yıI önce yazılmış belgeleri doğru ve inandırıcı bir şekilde nasıl yorumlayabilir?
 
Gerçekten de Kutsal Kitap'ı ve onun çok önemli olan mesajını anlamak, bilim adamları ve Tanrıbilimciler dışında kalanlar için, öyle altından kalkılamayacak bir iş sanılmamalı! Aslında Kutsal Kitap'ın bölümlerinin pek çoğu insanlar tarafından olabildiğince anlaşılabilsin diye günlük bir dille kaleme alınmıştır. Yine de bazı temel yorum prensipleri gözardı edildiğinde korkunç denecek yanlış anlamalar ortaya çıkıabiliyor. Prof. Dr. R.C. Sproul, hangi kökenden gelmiş olursa olsun, herkesin Kutsal Kitabı incelemesi ve onun insanın tüm yaşamını değiştirecek bir güce sahip, ve doğrudan doğruya Tanrı'dan gelen mesajını anlaması dileği ile bu temel yorum esaslannın bazılarının bir özetini sunuyor elinizdeki kitapta...

R. C. Sproul Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

Yorumlar

Kitap nasıl

Yeni yorum ekle