Kitab-ı Mukaddes Tarih ve Arkeoloji Serisi

İsa Mesih ile ilgili ne tür tarihsel verilere sahibiz? Yaratılış anlatısı bilim ile çelişiyor mu? İsraillilerin Mısır'dan çıkışını destekleyecek ne tür kanıtlarımız var? İlk Hristiyanlar nasıl ibadet ediyordu? Anadolu'da yayılmış olan kiliselerin hikayesi nedir? Çeşitli konsillerde neler görüşüldü ve konuşuldu? Bu ve benzeri sorular sizi ilgilendiriyorsa, bu kitap serisi tam size göredir....