Bilinmeyen Lütuf

"Biz inanlılar kendimize şu soruyu sormalıyız: Arkadaşlarımızın çoğu iman etmemişken bizler neden iman ettik?"
 
"Onlardan daha akıllı olduğumuz için mi Mesih’e iman ettik?" diye sorar R.C. Sproul, Bilinmeyen Lütuf'ta. "Bizler daha iyi ya da daha erdemli olduğumuz için mi Müjde’ye olumlu yanıt verdik?"
 
"Bu soruların cevaplarını hepimiz biliyoruz" diyerek devam eder Sproul. "Neden ben iman etmişken bazı arkadaşlarımın bu imana gelmediğini yeterli derecede açıklayamam. Yalnızca Tanrı’nın bana karşı olan lütfunun görkemine bakabilirim. O lütuf ki, ne o zaman onu hakettim, ne de şimdi."
 
Bu lütfa karşılık olarak, Isaac Watts’in aşağıdaki sözlerle başlayan tanınmış ilahisini söylemekten daha iyi hiç bir şey yapamayız:
 
Benim Kurtarıcım kanını mı akıttı?
Ve benim Kadir Olan’ım öldü mü?
Böylesine kutsal bir Baş’ı, benim gibi
bir solucan için mi adadı?
 
Benim suçlarım içinmiydi,
O çarmıhta inlemesinin sebebi?
Yüce merhamet! Bilinmeyen Lütuf!
Ve ölçüsüz sevgi!

Other Books By R. C. Sproul

Add new comment