Tevrat Ve Zebur'da İsa'yı Tanımak

Eski Antlaşma'nın (Tevrat ve Zebur) Kutsal Yazılar'ı için duyduğum sevgi, İsa Mesih'e olan sevgimden sonra gelişti. Fakat Kutsal Kitap çalışmaları dünyasına adım attığımda bunların ikisi de birbirini kuvvetlendirdi. Eski Antlaşma çalışmasının neden bu kadar ödüllendirici olduğuna ilişkin çok sayıda, doğası gereği büyüleyici neden arasında, benim için en heyecan verici olan İsa'yla ilgili anlayışıma her zaman yeni derinlikler katmasıdır. İbrani Kutsal Yazıları'nı okurken, herhangi bir arkeolojik yapıtın yapabileceğinden çok daha fazla İsa'yla ortak bir bağ sağladığının farkına vardığımı görüyorum.

Yorumlar

Türk arkadaşlarım için iyi Hristiyan kaynakları bulmak istiyorum.

Yeni yorum ekle