İnsanın Ruhunda Tanrı'nın Yaşamı

“Müjde’den, yani Tanrı’nın günahkârları İsa Mesih aracılığıyla Her Hristiyan bu kitabı okumalıdır. Olgun olan kutsallar da yeni iman etmiş olanlar da bu kitaptan büyük fayda göreceklerdir. Baptistler, Presbiteryenler, Metodistler ve başka her ne çeşit Hristiyan olursa olsun, hiçbiri bu kitabın sayfalarında bir hata bulamayacaktır. Kutsal Kitap’ın dışında, evrensel kiliseye Henry Scougal’ın yazdığı bu küçük yapıt kadar faydası dokunabilecek başka bir kaynak bilmiyorum.”
 
-Jeffrey D. Johnson
 

Yazar Hakkında

Henry Scougal

Her ne kadar ben bu kitabın olabildiğince geniş çapta yayınlanmasını dilesem de, yazarı olan, İskoçya, Aberdeen’deki Kings College’ın Teoloji Profesörü Henry Scougal (1650- 1678) bu yazıların yayınlanmasını amaçlamıyordu. Kendisi bunu yakın bir arkadaşına gerçek Hristiyanlığın doğasını açıklayan özel bir mektup olarak yazmıştı. Ancak 27 yaş gibi genç bir yaşta tüberkülozdan kaynaklanan ölümünden tam bir yıl önce, arkadaşlarının teşviğinin sonucu olarak, 1676’da yayınlanmasına izin verdi. O zaman bile, yayıncının ismini belirtmemesi ve kendisinin anonim kalması şartıyla buna rızası olmuştu.
 
Zaman içerisinde kaybolup gidebilecek bir şey, bir Püriten klasiği haline geldi.
 

Yeni yorum ekle