Davet

John ve Carol Arnott, bu kitapta, İsa’nın geri gelişi için hazırlanmamızda, Tanrı’ya yakınlaşma konusunda çaba sarfetmemizin önemini, hem Kutsal Kitap’ın bakış açısı, hem de bu konudaki kişisel görüşleri ile paylaşmaktadırlar. Kilise, Mesih’in gelini olarak, kendisini, Güvey’in düğünü için hazırlamakla yükümlüdür. Uyanış, sürekli olarak, dünyanın her bir yanına yayılmaya devam ediyor. İmanlı olarak bizlerin, hayatımızı bugün değiştiren ve yüreklerimizi sonsuzluğa hazırlayan, Tanrı ile olan yakınlığa yatırım yapma zamanımız artık gelmiştir.

Bir lider, bir kilise üyesi ya da yeni bir imanlı... Ne olursan ol, Davet, sana, kendini Rab’bin dönüşü için hazırlanmanda sağlam bir temel oluşturacak pratik adımlar sunacaktır. Tanrı ile yakınlığın egemen olduğu bir hayat inşa etmek, hayatının her alanına değişim getirecektir. Ilık kalmak için artık vakit yok.

“John ve Carol’ın, Tanrı ile yakınlığa olan bakış açıları, hayatımı değiştirdi” – Heidi Baker

“Kitabı çok sevdim!” – Ben Jackson

Yazar Hakkında

John ve Carol Arnott

John ve Carol Arnott, (daha önce Toronto Airport Christian Fellowship adı ile tanınan) Catch The Fire’ın kurucu pastörleri ve genel müdürleri, Partners in Harvest kilise ağının da yönetimindedirler. John ve Carol, uluslar arası konuşmacılar olarak, Göksel Baba’nın kurtaran ve şifa veren sevgisi konusunda sahip oldukları, uyanış getiren hizmetleri ile tanınmaktadırlar. Kutsal Ruh, belirtiler ve mucizeler ile varlığını gösterirken, Tanrı’nın gücü ve Mesih’in sevgisi aracılığıyla, milyonlarca hayatın etkilendiğine ve değiştiğine tanık oldular.

John, 1960 yılının sonlarında, şimdi Tyndale College adı ile bilinen, Ontario Bible College’a gitmiş, daha sonra da başarılı bir iş hayatına atılmıştır. 1980 yılında, Endonezya’ya yaptıkları bir hizmet gezisinde, John ve Carol, Tanrı’nın onlara verdiği tam zamanlı hizmet çağrısına kulak verdiler. Eve döndüklerinde, 1981 yılında, Ontario, Stratford’da, Jubilee Hristiyan Topluluğunu başlattılar. Daha sonra Rab, 1987 yılında, onları, Toronto Airport Hristiyan Topluluğunu kuracakları, Toronto’ya çağırdı. 1994 yılının Ocak ayında, Kutsal Ruh’un egemen olduğu toplantıda bir uyanış başladı, toplantılar uzadı ve bu kilise, Tanrı’nın halkı ile buluştuğu bir nokta olarak dünyanın dikkatini çekmeye başladı.

John, Baba’nın sevgisi, lütuf ve bağışlanma, Kutsal Ruh’un gücü ile ilgili öğretişleriyle tanınır. O, şu anda da, bilgelik dolu öğütler vermeye devam ediyor ve Tanrı’nın gücünün kiliselerinde işlediğini görmek isteyenlere gereken sağlam temeli kurmalarında yardımcı oluyor. Carol da, özellikle, Tanrı ile yakınlık ve O’nun huzurunda dinlenme konularında verdiği öğretişleri ile tanınıyor.

John ve Carol, Toronto bölgesinde yaşamaktadır. Dört yetişkin çocukları ve beş torunları var. Catch The Fire topluluğunun ve Partners in Harvest kiliseleri ağının yönetimi yanında, farklı ülkelere ziyaretleri devam etmektedir.

Catch The Fire Toronto, Toronto şehrine dağılmış, bir çok küçük topluluk ve çeşitli etnik kökenlere sahip, binlerce ateşli üyeden oluşan bir kilisedir.

Catch The Fire World, uluslararası konferanslar, okullar ve kiliselere ulaşan bir organizasyondur.

Partners in Harvest (PiH) & Friends in Harvest (FiH), elli farklı ülkede bulunan, 500’den fazla topluluğu içinde barındıran bir kilise ağıdır. 

John ve Carol Arnott Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

Yıl: 
2015

Yeni yorum ekle