Kutsal Kitap'ın Mesajı

Kitapta Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin, evrensel nitelikteki gelişimi ele alınmakta, Tanrı'nın kimliği, Kutsal Kitap'taki ayetlerden bol miktarda örnekler verilerek anlatılmaktadır. Kutsal Kitap'ın nasıl meydana geldiği izah edilmekte ve diğer dinlerin vahiy anlayışıyla önemli karşılaştırmalar yapılmakta, Hristiyanların Tanrı'yı, vahyi, peygamberleri ve Tanrısal vaatleri nasıl algıladıkları açıklanmaktadır.

Publisher: 
Year: 
2004

Add new comment