Marangozdan da Öte

Bu Kitap İsa Mesih’i tanıtmaktadır. Yazar, İsa Mesihin farklılığını şu cümlelerle ifade eder: İsa Mesih tarih içinde yaşamış en yüce İnanç Dehası’dır. Güzelliği sonsuzdur ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. İsa Mesih her yönden eşsizdir ve hiçbir şey O’nun ile kıyaslanamaz. Her şeyden önemlisi İsa Mesih olmadan Tarih anlaşılamaz.

Other Books By Josh McDowell

Add new comment