Tanrı'nın Son Vahyi

İncil'in Vahiy Bölümü Üzerine bir Yorum

İncil’in son bölümü olan Vahiy kitabı muhtemelen Kutsal Kitap’ın en gizemli bölümüdür. Hatta bir çoğumuz onu okurken bir tuhaflık hissediyoruz. Bu endişe, aktarılan mecazi sembolleri yorumlamakta güçlük çekmemizden de gelecekle ilgili sergilediği ürkütücü manzaralardan da kaynaklanabiliyor. Aslında zaman kavramına bağlı olan insan, geleceğin penceresine bakarken çoğu zaman zifiri karanlıktan başka bir şey göremiyor. Ölüm ve ötesi simsiyah bir perde gibi önümüzde duruyor o yüzden çoğumuz elimizden geldiğince ondan uzak durmaya çalışıyoruz. Ancak Vahiy kitabında Rab bu korkunç perdeyi yarıyor ve gelecekte dünyayı bekleyen olayları kısmen de olsa görmemizi sağlıyor. İncil’in bu son bölümü dünyanın sonuyla ilgili henüz gerçekleşmemiş bir çok olayın ayrıntısını aktarıyor. Başta anlaşılması zor olabilir ama Kutsal Kitap’ın diğer bölümleriyle kıyaslandığında gayet net ve açık bir manzara önümüzde belirir.

Hıristiyan İlahiyatı bölümünü okuyan biri, günün birinde bina temizliğiyle uğraşan bir işçinin merdivende oturmuş İncil’in son bölümü olan Vahiy’i okuduğunu görmüştür. Çok şaşıran ilahiyat öğrencisi, ‘Dostum sen İncil’in en zor anlaşılan Vahiy bölümünden bir şey anlayabiliyor musun?’ diye sorar. Temizlikçi, ‘Aslında gayet iyi anlaşılıyor’ diye cevap verir. Sonra havalı öğrencinin şüpheli bakışlarına karşın şöyle devam eder, ‘Sonunda Mesih gelip geliyor!’ Adamın bu özeti tam isabettir. Vahiy’in gelecekle ilgili sağladığı ayrıntıları çözmek gerçekten kolay değil ama genel mesajı ve sonucu gayet açıktır: Sonunda İsa Mesih galiptir!

Kutsal Kitap’ın en çarpıcı özelliklerinden biri geleceği önceden bildirmekten hiç çekinmemesidir. Örneğin, İsa Mesih’in ilk gelişine ilişkin 300’den fazla peygamberlik sözü bulunuyor. Ama ikinci gelişiyle ilgili yaklaşık 2.300’den fazla önbildiri aktarır. Mesih’in ikinci gelişiyle ilgili ilk gelişine göre 7 kat daha fazla peygamberlik sözü vardır. İncil’in genelinde gelecekle ilgili toplam 8,300’den fazla önbildiri bulunmaktadır. İlk yazılış tarihi itibariyle Kutsal Kitap’ın %30’u kadarı geleceğe değiniyor. Geleceği bu kadar net ve açık bir şekilde bildirmesi, onun bizim zaman boyutunun dışında var olan ve her şeyi bilen tek Tanrı’dan kaynaklandığının en güçlü ispatlarından biridir (Yeşaya 44:6-7, 46:9-10). Hatta dikkat ederseniz başka hiç bir dini kitap bu kadar detaylı bir şekilde gelecekle ilgili kesin ve net bilgi aktarmaya cesaret etmez. İncil’in son kısmı olan Vahiy bölümü de bu peygamberlik sözlerinin çoğunu toplar ve gelecekle ilgili en net manzarayı sergiler.

Bazıları geleceği umursamazken Rab’bin İsrail halkının Mesih’in ilk gelişiyle ilgili önbildirileri inceleyip anlamalarını beklediğini ve bunu ihmal ettiklerinden dolayı ağır bir biçimde yargıladığını unutmamalıyız (Luka 19:42-44). Tanrı Mesih’in ikinci gelişi ve dünyanın sonu ile ilgili peygamberlikleri algılamamızı bekler çünkü hepsini gözümüzün önüne açık ve net bir şekilde sergiledi (Matta 24:15). Ayrıca geleceği inceleyip araştırmanın bize büyük bir bereket kaynağı olacağını da vaat eder (Vahiy 1:3). Kısacası Kutsal Kitap’ın gelecekle ilgili aktardığı gerçekleri irdelemek sadece meraklıları için değil, her birimizin kutsal sorumluluğudur.

 

Yazar Hakkında

Can Nuroğlu

Evli ve üç çocuk babasıdır. Amerika'da Emmaus İncil Üniversitesinden mezun olduktan sonra on bir yıl Diyarbakır Kilisesinde hizmet etti. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'ta bulunup Mesih'in hizmetine devam etmektedir.

Facebook'ta Can ile görüşebilirsiniz. Ayrıca heygavur.com'dan onun TV programları izleyebilirsiniz.

Can Nuroğlu Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

Konular: 
Yıl: 
2015

Yeni yorum ekle