Tanrı’nın Kurtuluş Tasarısı

Cennete Giden Yol Macerası...

Kurtuluş Tasarısı, Tanrı’nın insanı cennete kavuşturmak için tasarladığı yoldur.

Kurtuluş Tasarısı kitabın 8 - 9. sayfalarındaki çizim ile an­la­tılmaktadır. Bu sayede bir bakışta böylesine kapsamlı bir konuyu ve ilgili bölümlerin arasındaki bağlantıları kolayca anlaya­bi­lir­siniz.

Bu çalışma 7 bölümden ibarettir:

  1. Günaha Düşüş
  2. Eski Antlaşma’da Kurtuluş Tasarısı
  3. Çarmıh ve Kefaret
  4. Tövbe ve Aklanma
  5. Yeniden Doğuş
  6. İmanda İlerleme
  7. Son Yargı ve İmanlının Yargılanması

Bu kitap ders için de kullanılabilir. Bu amaçla her bölüm iki kısımdan oluşmaktadır: (1) Öğret­men için kılavuz olan açıkla­malar; ve (2) ders anla­tıl­dığında öğrenciler tarafından doldurulacak formlar (her bölümün arka­sın­da fotokopi yapıp öğrencilere veril­mek üzere hazırlanmış olan yatay sayfalar).

About the Author

Carlos Madrigal

Güzel Sanatlar ve Teoloji öğrenimi görmüş olan Madrigal’in Hıristiyanlığı irdelediği 14 kitabı bulunuyor. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Önderidir. 1960 yılında Barselona’da doğan Madrigal, evli ve üç çocuk babası; aynı zamanda sıkı bir Barselona futbol takımı taraftarı.

Other Books By Carlos Madrigal

Add new comment