1. KUTSAL YAZILARIN ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI

Bu kitapçıkta, kilisede elçisel ve peygamberliksel temelleri pratik anlamda oluşturmanın ne anlama geldiğinden söz edeceğiz. Bu şekilde aşağıdaki sorulara yanıt arayacağız:Bu sorulara yanıtlar bulabilmek için Elçilerin İşleri’nde anlatılan çeşitli öykülere ve Pavlus’un mektuplarındaki öğretişlerde yer alan olaylara bakmamız mümkündür, ancak öncelikle Pavlus’un Efes’e yaptığı geziyi incelemeye karar verdim, özellikle de iki nedenden ötürü böyle düşünüyorum:Böylece Efesliler ve Elçilerin İşleri’nde yer alan iki bölüm, elçisel temelin ne olduğunu, Efes’te ve Asya ilindeki kiliselerde nasıl kurulduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır.