KAYNAKLAR

Kurul. Akit Açıklamalı Kutsal Kitap. Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul, 2017.

Konutgan Behnan, Kınran Levent vd. Kutsal Kitap Sözlüğü. Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş. İstanbul, 2016.

1 İncil, Markos 1:15

2 Tevrat, Yaratılış 3:21-24

3 Kutsal Kitap, bu kitapçıkta her zaman Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil ana bölümlerinden oluşan tek Kitap için kullanılmıştır.

4 İncil, Matta 20:28

5 İncil, Romalılara Mektup 5:12, 15-21

6 İncil, Romalılara Mektup 1:17

7 İncil, Markos 1:15

8 İncil, Matta 3:7-12

9 Tevrat, Yaratılış 3:4-5

10 İncil, Romalılara Mektup 3:23-26

11 İncil, Yuhanna 10:9

12 İncil, Yuhanna 10:9

13 Tevrat,Yaratılış 2:7

 

14 Tevrat, Vaiz 12:7

 

15 İncil, Yuhanna 14:6

16 İncil, Yuhanna 14:6

17 İncil, Elçilerin İşleri 4:12

18 İncil, 1.Yuhanna 5:20

19 İncil, Yuhanna 6:50-51

20 https://sozluk.gov.tr/?kelime= (18.05.2020)

21 İncil, Romalılara Mektup 3:23-26

22 Krş. Süleyman’ın Özdeyişleri 9:10

23 İncil, Vahiy 7:9-10

24 İncil, Yuhanna 10:10b-11

 

25 İncil, Yuhanna 11:25-26

26 İncil, Yuhanna 15:3-5

27 Tanrı’nın kişisel ve çok özel adı. Musevi ibadetinde yılda bir kez En Kutsal Yerde, Tanrı’nın huzurunda söylendiğinden, zamanla YHWH’nin tam söylenişi unutulmuş, ilerleyen zamanlarda YAHVE şeklinde telaffuz edilebileceği tahmin edilmiştir.

28 İncil, Matta 22:34-40

29 İncil, Matta 28:18-20

30 İncil, Yuhanna 12:46

31 İncil, Yuhanna 1:1-5

32 İncil, Yuhanna 1:29; Matta 3:11b-12

33 İncil, Elçilerin İşleri 29b-32

34 İncil, Elçilerin İşleri 5:35-42

35 İncil, Yuhanna 3:13-15

36 İncil, Elçilerin İşleri.1:9-11

37 İncil, 1.Selanikliler 4:15-17

38 İncil, Elçilerin İşleri 1:9-11

39 Bu dua Efesliler 3:14-21 ayetlerinden sizin için hazırlanmıştır.