Yeni Antlaşma Bilgisi

Arka Planı ve Açıkmalar
Bu kitap okuyucuları için Yeni Antlaşma içinde yapacakları keşif yolculuğunda bir kılavuz niteliğindedir: Yeni Antlaşma’yı kişisel olarak okumak ve çalışmak konusunda teşvik etmek ve aynı zamanda İncil’i daha iyi anlamak için size yardımcı olacaktır. Bu konuda şunları bilmek yarar getirecektir:
    • Yeni Antlaşma’ya ilişkin bazı genel arka plan bilgileriyle, her bir kitaba ilişkin bilgi (Kim, ne zaman ve her şeyden önce neden yazdı?),
    • “anahtar ayet” adı verilen, yani ilgili kitabın ana konusunu karakterize eden ayet,
    • içeriğini ve düşünce yapısını iyi tanıyabilmek için kitabın kuruluş düzenine kısa bir genel bakış,
    • ayrıca kitabın en önemli içeriğini gösteren bildiriler.
    • Kitabın sonunda bulunan okuma düzeneği, Yeni Antlaşma’yı sistemli olarak tanımak konusunda bir öneri olarak sunuluyor.
Elinizdeki bu kitap Martin Bucer Semineri için Thomas Kinker’in yazmış olduğu “Lernhilfe Bibelkunde NT” (Kutsal Kitap Yeni Antlaşma Bilimi Öğrenim Yardımı) kitabı temel alınarak oluştu. Bu kapsamda özel teşekkürüm, lütfederek bana kaynaklarını kullanmama izin veren Thomas Kinker’e yöneliktir.

Comments

RAB İSA MESİH ÇOK BEREKETLESİN

Add new comment