Salgın Kiliseyi Güçlendirebilir!

Hristiyanlar hayatlarını hastalara bakarak riske atarken, nasıl oluyordu da salgından daha güçlü bir şekilde çıkmışlardı? McNeill’a göre Tüm normal hizmetler donduğunda, en temel bakım bile ölüm oranını büyük ölçüde azaltır. Örneğin, sadece yiyecek ve su sağlayarak birçok kişi kendi başlarına iyileşebiliyorlar. Modern tıp uzmanları, herhangi bir ilaç kullanmaksızın bile temel ihtiyaçları karşılayarak ölüm oranlarının üçte iki veya daha fazla azaltılabileceğinde hemfikirler. (McNeill, 108)

Dolayısıyla, bu dönemde pagan nüfusu içinde ölüm oranının%30'a ulaştığı yerlerde, Hıristiyanlar arasında muhtemel oran %10 kadar düşük olabilirdi. Salgın azaldığında, daha fazla Hıristiyan hayatta kaldı ve toplam nüfus üzerindeki yüzdeleri de artmış oldu. Salgına daha fazla maruz kalmak, hayatta kalan Hıristiyanlara bağışıklık kazandırdı ve bu nedenle, bugünün tıbbi bilgisi olmadan - bu olay başkaları tarafından bir mucize olarak kabul gördü ve putperestler arasında hayranlık uyandırdı. Salgınlardan sonra toplumdaki Hıristiyanlara karşı daha olumlu bir önyargı vardı ve hayatta kalan putperestler, Hıristiyan olduklarını bildikleri insanlarla daha yakın ilişkiler kurma eğilimine girdiler. Profesör Stark’a göre bu iki salgın ve bu krize karşı Hıristiyanların tutumu Roma İmparatorluğu'ndaki Hıristiyanların sayısını ikiye katladı. M.S. 300 yılına kadar, Hıristiyanlar Roma nüfusun% 10.9'unu ve 350 yılında MS% 56.5'ini oluşturdular. (Stark 89-94)